Alkmaar | Andijk | Drechterland | Enkhuizen | Harenkarspel | Heerhugowaard

Hoorn | Langedijk

West-Friesland

Medemblik | Niedorp

Noorder-Koggenland

Obdam | Opmeer

Schagen | Stede Broec | Venhuizen | Wervershoof | Wester-Koggenland | Wognum

West-Friesland | Noord-Holland | Omringdijk | Intro | Zoeken | Colofon | Aanmelden

West-Friesland

West-Friesland
Vlag
Volkslied
Nieuws
De Westfriese Munt

West-Friesland...
het land waar wij wonen


Inleiding
1. Tussen water en wind
2. Oud en nieuw land
3. Wie is de Westfries
4. Boer in West-Friesland
5. Bouwers en Tuinders
6. Van dingen die gingen
Nawoord

West-Friesland, land om van te houden

Andijk
Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Medemblik
Noorder-Koggenland
Obdam
Opmeer
Stede Broec
Venhuizen
Wervershoof
Wester-Koggenland
Wognum

 

VVV

Westfriese Families
Westfriese
Families

Provincie Noord-Holland

Noordhollands Dagblad

 

West-Friesland

 • Westfriese Omringdaik Sait
 • Al eeuwenlang weet West Friesland zich omarmd door een trots dijkenstelsel. Wie staat er nog stil bij het bloed, het zweet en de tranen van de nijvere werkers die eeuwenlang hebben gestreden tegen het water. Deze Sait wil het podium zijn waarop een eerbetoon wordt gebracht aan hen, en het machtige dijkmonument zelf.

 • Westfries Genootschap
 • Het Westfries Genootschap is een overkoepelende vereniging die zich op alle fronten bezighoudt en actief inzet voor het beheer en de ontwikkeling van de Westfriese cultuur, zoals het landschap, de historische klederdrachten en het specifieke dialect.

 • Westfries Archief
 • Het Westfries Archief beheert archieven van steden, dorpen, gemeenten, waterschappen, notarissen, kerken, verenigingen en personen. Tot het werkgebied behoren de huidige gemeenten Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik, Obdam, Opmeer, Noorder-Koggenland, Stede Broec, Venhuizen, Wervershoof, Wester-Koggenland en Wognum. De meeste archieven zijn toegankelijk middels een inventaris. Van sommige bestanden zijn ook extra alfabetische toegangen op naam gemaakt. Soms moeten alle stukken over een onderwerp of periode worden doorgenomen, vaak zelfs uit verschillende archieven. Daarnaast bezit het Westfries Archief ook een grote historische bibliotheek en een verzameling oude foto�s, prenten, tekeningen en topografische kaarten.

 • Stichting Westfriese Families
 • De Stichting is een werkgroep van het Westfries Genootschap en heeft tot doel de beoefening van de Westfriese genealogie te bevorderen. Ze geeft een ge�llustreerd kwartaalblad uit (144 pagina's op A5 formaat). Daarnaast worden in de serie "Westfriese Geslachten" familieboeken uitgegeven.

 • De Omring
 • De Omring is een moderne zorggroep die zorg biedt aan jong en oud, van thuiskraamzorg tot ouderenzorg. Deze zorg bieden wij bij de mensen thuis, in de verzorgingshuizen en de verpleeghuizen. U treft ons aan in Oostelijk West Friesland (N.H.), waar wij dagelijks met ruim drieduizend collega�s zorg bieden.

 • Recreatieschap Westfriesland
 • Het Recreatieschap Westfriesland (RSW) is een onderdeel van het Samenwerkingsorgaan Westfriesland (SOW) van 13 Westfriese gemeenten.
  Het verzorgingsgebied van de organisatie heeft bijna 200.000 inwoners. Het RSW heeft de opdracht om de belangen van het landschap en de openluchtrecreatie in West-Friesland te behartigen. Het zet zich in voor een rijkere, gevarieerdere natuur met meer recreatiemogelijkheden in West-Friesland. Daarvoor ontwikkelt het RSW recreatief beleid, voert dit uit en beheert recreatieterreinen waaronder campings en dagrecreatieterreinen.

 • West-Friesland op oude kaarten - Een aantal oude kaarten van Nederland, Noord-Holland en West-Friesland. De kaarten kunnen in groot formaat worden bekeken door erop te klikken
 • De ondergang van de boerenvrijstaat West-Friesland - West-Frieslands Oud en Nieuw, bundel 64 / jaarboek 1997
 • West-Friesland on Wheels - Evenement voor skaters, skeelers, handbikers en wheelers
 • Symposium Geschiedschrijving te Enkhuizen - Bevat de tekst van acht inleidingen en de discussies die werden gehouden op het door de Commissie Geschiedschrijving van het Westfries Genootschap en de Fryske Akademy georganiseerde symposium in Enkhuizen op 14 november 2003
 • VSB Fonds Westfriesland - Een fonds dat financiele steun verleent aan projecten van algemeen maatschappelijk belang in deze regio
 • Sociaal-Wetenschappelijk Bureau (SWB)

  Het SWB staat voor praktijk- en beleidsgericht onderzoek op een gedegen en wetenschappelijk verantwoorde wijze. De opdrachtgevers worden bij het gehele (onderzoeks)proces betrokken. Een onafhankelijke opstelling en deskundigheid over een breed scala van onderwerpen zijn onze sterke punten.
  Het SWB maakt deel uit van het Samenwerkingsorgaan Westfriesland (SOW) en is gevestigd te Hoorn (N-H). Het bureau verricht kwalitatief en kwantitatief sociaal-wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van gemeenten, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven in Westfriesland en daarbuiten.

 • Het ontstaan van West-Friesland
 • Er is heel wat bekend over de geologie en archeologie van West-Friesland, maar op Internet is van deze kennis nog niet veel terug te vinden. Vandaar deze website, waarin wordt geprobeerd om een globaal overzicht te geven van het ontstaan en de bewoningsgeschiedenis van West-Friesland tot rond 1300 AD. Op sommige punten wordt meer in detail ingegaan dan op andere. Dat is een weerspiegeling van de interesse en de kennis van de auteur. De website is gebaseerd op eigen fysisch-geografisch veldonderzoek van de schrijver en op publikaties van andere onderzoekers. Een overzicht van de gebruikte bronnen wordt gegeven aan het eind van de website. De site is bedoeld voor geinteresseerde niet-aardwetenschappers.

 • Westfriese Ekklesia
 • De Westfriese Ekklesia werd in 2000 opgericht door een aantal personen uit verschillende kerken in Westfriesland. Vanuit een oecumenische gezindheid wilden zij een plek cre�ren voor mensen die op zoek zijn naar inspirerende vormen van liturgie en bijbeluitleg. De maandelijkse vieringen van de Westfriese Ekklesia worden opgezet in samenwerking met voorgangers van de Amsterdamse Studentenekklesia. Ze zijn geint op het liedrepertoire en de prediking zoals die daar de afgelopen decennia zijn gegroeid en met name door Huub Oosterhuis vormgegeven. De vieringen zijn doordrenkt van een doordachte manier van omgaan met de traditie en de bijbelse verhalen, waarbij de Joodse Schrift als uitgangspunt van het Christendom centraal staat. Schriftlezing, toespraak, gebeden en liederen zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd. De vaste liturg is Hanneke van Vliet. In de vieringen wordt graag en veel gezongen. Het Koor van de Westfriese Ekklesia onder leiding van Luc L�wenthal speelt daarbij een voortrekkersrol. De prediking is in handen van voorgangers uit de Amsterdamse Studentenekklesia en uit de Westfriese regio.

 • Praktijkschool Westfriesland
 • IVN Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie - afdeling West-Friesland
 • HollandCollect (Voorheen Centraal Afvalverwijderingsbedrijf Westfriesland - CAW)
 • Stichting Westfriesland Promotie - Suggesties voor een dagje uit
 • OCW - Ondernemers Club Westfriesland
 • Grids - CKV-wijzer voor West-Friesland
 • Zoek Generator West-Friesland - Zoek naar bedrijven en bewoners
 • West-Friesland "ooze streek" - Informatie over West-Friesland
 • BedrijfsRegio Westfriesland - Economisch samenwerkingsverband van overheid en bedrijfsleven
 • 072 pagina - Startpagina voor Alkmaar en omgeving
 • 0224 pagina - Startpagina voor Schagen en omgeving
 • 0226 pagina - Startpagina voor Langedijk en omgeving
 • 0227 pagina - Startpagina voor Medemblik en omgeving
 • 0228 pagina - Startpagina voor Enkhuizen en omgeving
 • 0229 pagina - Startpagina voor Hoorn en omgeving
 • Webfriesland - Regiogids/startpagina
 • De munten van West-Friesland
 • Toekomstvisie Westfriesland 2015 - Een rapport gemaakt in opdracht van de Rabobanken in Westfriesland. In 28 pagina's wordt een vooruitblik gegeven op de te verwachten ontwikkeling van Westfriesland in de komende 15 jaar. (PDF bestand, 1.06 Mb)
 • WebRegio.nl - Regiogids/startpagina
 • Westfriesland Heeft Het - Informatie over West-Friesland
 • Muziek
 • Politiek