Alkmaar | Andijk | Drechterland | Enkhuizen | Harenkarspel | Heerhugowaard

Hoorn | Langedijk

West-Friesland

Medemblik | Niedorp

Noorder-Koggenland

Obdam | Opmeer

Schagen | Stede Broec | Venhuizen | Wervershoof | Wester-Koggenland | Wognum

West-Friesland | Noord-Holland | Omringdijk | Intro | Zoeken | Colofon | Aanmelden

West-Friesland

West-Friesland
Vlag
Volkslied
Nieuws
De Westfriese Munt

West-Friesland...
het land waar wij wonen


Inleiding
1. Tussen water en wind
2. Oud en nieuw land
3. Wie is de Westfries
4. Boer in West-Friesland
5. Bouwers en Tuinders
6. Van dingen die gingen
Nawoord

West-Friesland, land om van te houden

Andijk
Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Medemblik
Noorder-Koggenland
Obdam
Opmeer
Stede Broec
Venhuizen
Wervershoof
Wester-Koggenland
Wognum


Andijk
Bovenkarspel
Grootebroek
Hoogkarspel
Lutjebroek
Wervershoof
Westwoud
Zwaagdijk

 

VVV

Provincie Noord-Holland

Noordhollands Dagblad

 

West-Friesland... het land waar wij wonen

Nawoord

Omdat de auteurs van dit boek geen wetenschappelijk doel nastreefden, is afgezien van een gespecificeerde literatuur- en bronvermelding.
Afzonderlijke gegevens uit de jaarboeken van het historisch genootschap 'Oud West-Friesland' zijn bewerkt in combinatie met bijzonderheden afkomstig uit het Streekarchief, Westfries Museum, Zuiderzee Museum en de verspreid voorkomende archieven van waterschappen, agrarische-, financi´┐Żle- en toeristische instellingen.

De auteurs zijn veel dank verschuldigd aan; prof. dr. ir. C. Koeman, dhr. P. Koster en mevr. G. Koster-Stapel, dhr. P. Roele, drs. H.W. Saaltink, mevr. H. Sasburg-Polsma, drs. J.J. Visman, dhr. C. Visser, drs. W.F.G. Wiese en de publiciteitscommissie van de Westfriese Rabobanken voor hun waardevolle aanwijzingen.

Foto's en illustraties afkomstig van derden:
D. Breebaart, Hoorn.
C.W.'West-Friesland', Wogmeer.
Delta-phot, Middelburg.
P.v.d. Eng, Wieringerwaard.
Gemeente Opmeer.
P. Kistemaker, Andijk.
Openlucht Museum, Arnhem.
Prentenkabinet Rijksmuseum, Amsterdam.
Rabobank, de Drieban.
S.O.W., Hoorn.
Stichting Tentoonstelling Opmeer.
Streekarchief, Hoorn.
V.V.V., Hoorn.
Westfries Museum, Hoorn.
Zuiderzeemuseum, Enkhuizen.

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Bovenstaande tekst is overgenomen uit: "West-Friesland... het land waar wij wonen"
Uitgave: Rabobanken West-Friesland, © oktober 1984