Alkmaar | Andijk | Drechterland | Enkhuizen | Harenkarspel | Heerhugowaard

Hoorn | Langedijk

West-Friesland

Medemblik | Niedorp

Noorder-Koggenland

Obdam | Opmeer

Schagen | Stede Broec | Venhuizen | Wervershoof | Wester-Koggenland | Wognum

West-Friesland | Noord-Holland | Omringdijk | Intro | Zoeken | Colofon | Aanmelden

Stede Broec
Historie
Wapen
Vlag

Van de stede Broek tot Stede Broec

Voorwoord
Inhoud
1. Kennismaking met Stede Broec
2. De Historie van Stede Broec
3. Broekerhaven
4. De straatweg
5. Rampspoed
6. De Zouaven
7. De Overhaal
8. Stede Broec nu
9. Tuinbouw
10. Verbindingen
11. Wonen in Stede Broec
12. Wapen en ambtsketen
Bronvermelding


Andijk
Bovenkarspel
Grootebroek
Hoogkarspel
Lutjebroek
Wervershoof
Westwoud
Zwaagdijk

West-Friesland...
het land waar wij wonen


Inleiding
1. Tussen water en wind
2. Oud en nieuw land
3. Wie is de Westfries
4. Boer in West-Friesland
5. Bouwers en Tuinders
6. Van dingen die gingen
Nawoord

West-Friesland, land om van te houden

Andijk
Drechterland
Enkhuizen
Hoorn
Medemblik
Noorder-Koggenland
Obdam
Opmeer
Stede Broec
Venhuizen
Wervershoof
Wester-Koggenland
Wognum

 

VVV

Provincie Noord-Holland

Noordhollands Dagblad

 

Al deze stenen voor sparen en lenen

Lutjebroek

Geschiedenis te water

Het leek allemaal zo mooi. Het archief was degelijk in de kelder opgeborgen en de meeste notulenboeken leken aanwezig. Maar helaas niet iedere (bank)kelder is droog. In sommige kelders komt zelfs wel eens een laagje water te staan. En dat lot heeft ook het archief in Lutjebroek getroffen. Door ernstige waterschade zijn de notulenboeken uit de beginperiode in slechte staat en staan op het punt tot stof te vervallen. Gelukkig viel er nog veel te redden en werd dankbaar gebruik gemaakt van samenvattingen die bij eerdere jubilea zijn gemaakt.

Pastoor F.J. Gribbeling

Lutjebroek omstreeks 1900.Lutjebroek omstreeks 1900.

Lutjebroek behoorde niet tot de voorlopers bij de acceptatie van de gedachten van Raiffeisen, maar toen in Grootebroek met succes een katholieke bank was opgericht, konden ze niet achterblijven. Rivaliteit tussen Grootebroek en Lutjebroek is er eeuwen lang geweest. In het begin van deze eeuw werd die rivaliteit aangewakkerd door de afhankelijkheid die de tuinders hadden van de schippers voor transport van hun producten. Lutjebroek had weinig eigen schippers en was daarmee afhankelijk van Grootebroekers.
Wat precies de aanleiding is geweest weten we niet, maar op dinsdag 16 oktober 1906 is er, op verzoek van Pastoor Gribbeling een "vergadering in het St. Nicolaas Gesticht, uitgeschreven door den localen Boerenbond tot oprichting van een Boerenleenbank." Als spreker is uitgenodigd de heer van Benthem. Bij de oprichting van de bank in Grootebroek kwamen we hem tegen als secretaris van de Noord-Hollandse Boerenbond, maar inmiddels was hij benoemd tot "Inspecteur der Centrale Boerenleenbanken" en in die rol kwam hij vanuit Eindhoven naar Lutjebroek. Vijftig ge´┐Żnteresseerden komen er op af. Na de opening met gebed door de Zeer Eerwaarde Heer Pastoor F.J. Gribbeling, volgt een inleiding door de heer Van Benthem. Van Benthem houdt een uitgebreide toelichting op het doel van zijn komst. "Spreker stelt helder en duidelijk de werking der Boerenleenbanken in het licht, hoe zij welvaart en zegen brengen voor de landbouwstand." Ongetwijfeld heeft hij daarbij ook melding gemaakt van de aansprakelijkheid van de leden. Dat was voor een deel van de aanwezigen reden om de vergadering te verlaten. Maar de 37 achterblijvers besluiten toch door te zetten en melden zich als voorlopig lid. Het Bestuur'van de Boerenbond krijgt opdracht de voorbereidingen te treffen. Een besluit dat (vermelden de notulen) ook de Zeer Eerwaarde Heer Pastoor goedkeurt.

 

St. Nicolaasgesticht, Lutjebroek.St. Nicolaasgesticht, Lutjebroek.

Op 12 december 1906 is er opnieuw een vergadering in het St. Nicolaas Gesticht en weer is Van Benthem daarbij, die de vergadering zal leiden. Voor de oprichting van de Christelijke cooperatieve Boerenleenbank te Lutjebroek, is inmiddels Koninklijke Goedkeuring gekregen. Opnieuw licht Van Benthem alles nog eens toe en "stelt het spook van de onbeperkte aansprakelijkheid aan de kaak, waar men zich niet bang voor hoeft te maken. In tegendeel, deze aansprakelijkheid vormt de steun en kracht van de Boerenleenbanken." Als de 37 aspirantleden het register hebben getekend, volgt de verdeling van de taken. Jacob Reus wordt voorzitter van het Bestuur, samen met S. Groot en P. Goedhart. De Raad van Toezicht wordt gevormd door P. Jong Kz. als voorzitter, E Noordeloos, D. Goedhart, B. Ooternan en K. Visser. De Kassier wordt, na zorgvuldig overleg, door de Pastoor benoemd. Later zal blijken dat het niet zo'n gelukkige keus is geweest. Reden om zijn naam hier niet te vermelden.
De Pastoor zelf krijgt de titel "eere-voorzitter" aangeboden, "hetwelk Z. Eerw. welwillend aannam."
Voor bijna alle benoemingen moest gestemd en soms zelfs meerdere keren. Hetgeen de notulist de verzuchting ontlokte, die hij ook in de notulen zette: "Het was me dan ook een gestem."
De oprichters besluiten, tegen het advies van de heer Van Benthem in, de bank niet aan te sluiten bij de Centrale Bank in Eindhoven, maar bij de pas opgerichte Centrale Bank in Alkmaar. En ook dat bleek geen gelukkige keus.

 

Oprichters Jacob Reus en P. Jong Kz.

 

Volgende pagina

 

Bovenstaande tekst is overgenomen uit: Uitgave: Rabobank Westfriesland-Oost, © februari 1998

Nu gratis te verkrijgen! 
Klik hier voor meer info.